Psykoterapi
Odense

Utroskab

Er I ramt af utroskab? Hvordan kommer man videre efter utroskab? 

Utroskab kan udløse en alvorlig krise. Det er vigtigt at få talt om det, der sker i jer. Men netop det kan være svært, fordi I står så forskellige steder. Den ene er ramt af skyldsfølelse og den anden har det svært med tilliden. 

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med par og enkelt personer i utroskabens roller, følelser, tanker og dens mange faser. Book en tid online eller ring til mig på 21627569.    

 
Utroskab - hvordan kommer vi videre sammen?

Parterapi efter utroskab 

Parret kommer til mig i en kritisk situation. Utroskaben kan have udløst en krise hos begge parter. Begge er påvirket af utroskaben, mange blandede følelser er til stede, skiftevis og på en og samme tid.

Det er vanskeligt at dele følelserne med hinanden på grund af de forskellige positioner i krisen. De har ofte svært ved at finde retning og kunne mødes. Den, der har været utro, har kendt til dobbeltlivet, hvorimod den anden ofte er bagud. Denne asymmetri i viden om, hvad der er sket, kan være ulidelig for den forurettede. Det ene øjeblik er den ene et sted, hvor følelserne overvælder, det andet øjeblik bliver tingene klarere, det næste træder forvirring igen ind. Intet synes mere at være, som det var – verden er forandret.  Angsten for at miste vil ofte lure hos begge parter. For mennesker, som ikke er fortrolig med egne reaktioner i pressede situationer, kan det virke skræmmende og skabe en angst for ikke at kunne holde styr på sig selv.

Krise ved utroskab

Parret kommer ind i de samme spor i deres samtale igen og igen. De føler sig ofte låst fast og har svært ved at skifte emne. Ikke sjældent bringer utroskaben begge parter i situationer, hvor de ser sig selv have gjort eller gøre ting, som de aldrig troede, de ville kunne gøre.  Løgnen kan fylde som en parasit. Tilliden vakler. Jalousien kan få den ene part til at fortage sig ting, der ikke altid er lige rart se tilbage på. Det kan give endnu en række afledte følelser af pinagtighed og ikke mindst, vanskeligheder ved at genkende sig selv.

Den forurettede kan stille krav om detaljeret viden om, hvad der er sket. En viden der ofte viser sig at være for smertefuld til at kunne bære. Den anden må stå til regnskab for, hvad der er hændt og hvorfor.

Det er ofte svært i en ophedet og kaotisk situation at svare tilfredsstillende på de spørgsmål. Den, der har indledt et forhold til en anden, kan være i tvivl om, hvor det hele vil ende. Skyldfølelse og forvirring kan gøre det svært at have svar på rede hånd.

Hvorfor utroskab og hvorfor lige på det tidspunkt?

Se samtale mellem Jane og Lasse Ilkær om utroskab. 

street

Parterapi og henvendelser i forbindelse med Utroskab

  • I nogle tilfælde er det store og afgørende spørgsmål, hvorvidt forholdet skal fortsætte eller ej. Begge har brug for at undersøge, hvor de står med sig selv og hinanden efter det, der er sket.
  • I andre situationer er spørgsmålet; hvorvidt de som par kan finde sammen igen? Måske har utroskaben slidt for omfattende på relationen?
  • For andre har utroskaben, i og med den kunne ske, vist dem, at deres forhold længe har været kritisk og utilfredsstillende for den ene eller begge parter. Det, at utroskaben er sket, ser de begge som et symptom på noget, de skal forholde sig til. Hvor det bringer dem hen, er et åbent spørgsmål  
  • Jalousien kan være et kendt problem i parforholdet, for begge eller for den ene part. Når utroskaben dukker op på scenen bliver denne problematik vagt på ny. Ja selve utroskaben kan på en underfundig måde indgå i den ubevidste dannelse som jalousien er.   
  • Og i atter andre tilfælde ønsker parret at lære af situationen sammen. De er ikke i tvivl om, at de vil hinanden. De forsøger at dele de turbulente følelser og rumme krisen sammen. Hvorfor utroskab? Hvorfor lige nu på dette tidspunkt i parforholdet? De ønsker at undersøge de problemer i deres parforhold, som utroskaben har gjort åbenlys, og hvordan de kan komme videre derfra. 

Arbejdet i parterapien

I parterapien arbejder vi med udgangspunkt i jeres situation. Hvor står I i forhold til jer selv, hinanden og utroskaben?

Parterapi ved utroskab er relevant, hvis I ønsker at komme videre. Videre, hvad enten det bliver sammen eller hver for sig. Min erfaring er, at mange, efter den første akutte krise, finder hinanden og sig selv på ny. Parterapi hjælper med at skabe et nyt grundlag at komme videre fra ved utroskab. Ønsker din partner ikke parterapi, eller finder du det rigtigst, at du går individuelt med de ting utroskaben har skabt hos dig, vil det også være relevant. 

stress

Hvem er Jane?

Jeg er psykoanalytiker og medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg har 35 års erfaring med terapeutisk arbejde:

Psykoterapeutisk Afsnit OUH
Som leder af Familiehuset i det tidligere Ørbæk Kommune
Med sorg og krise ved blandt andet Kræftens Bekæmpelse
De seneste 14 år som privatpraktiserende psykoanalytiker i Odense C.

skilsmisse

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Her får du bl.a. nye indlæg på min blog og
andre nyheder.