Psykoterapi
Odense

Hvad bygger jeg mit arbejde på?
Af Jane Bykær

Hvad bygger jeg mit arbejde på?

Den form for psykoterapi og psykoanalyse som Psykoterapi Odense v. psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær står for, bygger på psykoanalysens erfaringer gennem mere end 100 år. Manden her til højre er Sigmund Freud som lagde grundlaget for psykoanalysen. 

En terapi der arbejder med ubevidste psykiske processer. En psykoanalyse bygger ikke på psykologisk bemestring af ens egen problemer, men er en undersøgelse af det at være til i ens eget liv på “godt og ondt”, som man siger. En undersøgelse som samtidig er en ud-vikling af det, som holder en fast i et gentagelsesmønster. Et mønster, som kan viser sig i ens relationer.  Forholdet til andre, kroppen, maden og andre ting og til ens tanker.   

Psykoanalysen har udviklet erfaringer med hvordan det ubevidste danner forhold mellem krop og tale, den enkelte og den anden. Den psykoanalytiske viden er udarbejdet gennem en vedvarende psykoanalytisk forskning i klinikken. Den er inspireret af den nytænkning som den franske psykiater og psykoanalytiker J. Lacan har bidraget med.

Jeg har brugt min (ud)dannelsesvej til at søge viden inden for forskellige felter af det menneskelige. Felter, som alle er relevante, når jeg modtager mennesker til terapi. Som ergoterapeut er jeg uddannet – som paramediciner inden for lægevidenskabens regi. Jeg har uddannet mig inden for kultur, sociologi og filosofi i mit fag som idéhistoriker og har gennem mine psykoterapeutiske uddannelser hentet en bred viden om og kendskab til forskellige metoder inden for psykoterapi. Men det er  psykoanalysen der danner hovedretning i min faglighed.

I terapien bruger jeg samtalen som værktøj. Det, der udgør det menneskelige, er kort sagt dette at vi taler, er til i vore kroppe og blandt andre mennesker. Det er enkelt sagt, men det menneskelige selv er ikke enkelt. Det går ikke op som to og to går op i fire. Det menneskelige er kompliceret og kan udfordre os på måder.  

skilsmisse

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Her får du bl.a. nye indlæg på min blog og
andre nyheder.