Psykoterapi
Odense

Hvad går psykoanalyse ud på?
Af Jane Bykær

Hvad enten jeg taler med børn, unge eller voksne, benytter jeg det samme udgangspunkt. 

Det kan siges kort – talen er vor bolig. Vi er sproglige væsner og helt igennem gennemtrawlet af det. Det står os så nært og dog kan vi mangle ord. Vi ser verden gennem det, vi møder hinanden via det, vi forstår os selv og andre i det medium, som sproget er. Det behandler os, leger med os og den enkelte kan føle sig mere eller mindre magtesløs overfor sproget afhængig af situationen. Det er ikke altid lige nemt at finde de rette ord og få sagt det man ønsker. for ikke at tale om dette, at finde vej hen til det man ønsker.

Den viden vi trækker på i vores måde at være menneske på, før vi begynder at søge evidens m.m., ligger indfoldet i sproget selv. Det ubevidste binder krop og tale sammen, og det sker altid på unikke. Måder, som undergår forandringer livet igennem, hvilket vi blandt meget andet erfarer i vore natlige drømme.

Vi er ikke helt den samme altid. Vi kan ikke sige hvad som helst når som helst og til hvem som helst. Det, vi kan sige, afhænger af, hvem vi taler med og om hvad. Vi er som mennesker afhængige af andre og kvaliteten af relationen.

Vi er ikke kun ét sted. En ung kvinde sagde ”Jeg forstår ikke selv hvorfor, men jeg har fået det bedre”. Vi er ikke altid, præcis som denne unge kvinde, i stand til at forstå det sted, vi er. Vi kan ikke altid se vore egne muligheder, være hvor vi er, gøre hvad vi tænker eller forstå, hvad der sker med os.

Mennesker opsøger mig, når en afstand i dem selv eller til andre mennesker er blevet for stor. Når noget er blevet for smertefuldt, for uforståeligt, fremmed, for tomt. Når det at have kontakt til sig selv og med andre er blevet for svært.

Er der noget som bliver ved med at vende tilbage i dit liv, dine tanker, det sociale eller giver din krop symptomer fra sig som lægen ikke mener er hans bord? Da kan en psykoanalyse være et sted, hvor denne gentagelse kan få tale. Her kan du tage første skridt i at skabe et sted, hvor disse fænomener, som er dannet ubevidste, kan få tale.

Et sted, hvor du i ro og uden det vil blive brugt mod dig, kan undersøge det i dit liv som gentager sig, forstyrrer dig og gør at du ikke komme videre med det du ønsker. Undersøge det, du har at sige, de vanskeligheder, du støder på, dine drømmes sted og din måde at være i livet på. Undersøge, hvad der sker med dig og i dit forhold til andre. Derigennem kan du blive klar over, hvad du egentlig vil.

Jeg inviterer dig til at tale frit og lade det, der dukker op, komme frem. Det gør jeg, fordi det er via det du siger, når du taler frit og ikke lader fornuften styre, at vi sammen kan høre, hvad der er på færde i dit liv. Vi skal sammen lytte til, hvad der taler med, når du taler og lever dit liv. Hvad der taler med fra steder i dig, i din historie, i dit forhold til andre og som du ikke før har lyttet til på samme måde.

Vi skal ikke på jagt efter noget bestemt, men lade noget som fungerer i dig, blive hørt. Kunsten er at oversætte det og dermed tilføre dig det, der gør, at du kan tage din ”bolig” i brug og gennem din tale opdage hvad det er du vil og ønsker. Så du kan udvikle og styrke grundlaget for dit liv med dig selv og andre.

Mange spørger, hvor lang tid behandlingen tager. Det er ikke til at sige på forhånd. Men her kan du få nogle pejlemærker. Det afhænger af, hvad du kommer med. Er det en aktuel afklaring af vigtige spørgsmål i dit liv? For noget, der ikke har stået på så længe, kan det tage f.eks. 10-15 samtaler.

Vil du arbejde med noget, der er en væsentlig del af dig, og som du har kendt længe, kan det tage længere tid. En psykoterapi varer mellem ½ år og op til flere år. En psykoanalyse tager gerne år og kræver en hyppigere møde frekvens. Du kan læse mere om de forskellige former for terapi under voksne.

Alt efter hvor langt du vil gå, kan det være i afklarende samtaler, psykoterapi eller en psykoanalyse.

 

skilsmisse

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Her får du bl.a. nye indlæg på min blog og
andre nyheder.